سوله صنعتی صفادشت

سوله صنعتی با دهانه 18 متر به متراژ 5000متر مربع که به ازای هر متر مربع 38 کیلوگرم توسط تترا سازه طراحی و بهینه سازی شده است.

پروژه مسکونی بابلسر

پروژه مسکونی بابلسر به متراژ 13000متر مربع با سیستم قاب ساده ساختمانی سازه ی فولادی به همراه دیوار برشی و سقف عرشه فولادی که وزن فولاد مصرفی به ازای هر مترمربع 66 کیلوگرم توسط تترا سازه مدل و طراحی شد.