پروژه مسکونی بابلسر

پروژه مسکونی بابلسر به متراژ 13000متر مربع با سیستم قاب ساده ساختمانی سازه ی فولادی به همراه دیوار برشی و سقف عرشه فولادی که وزن فولاد مصرفی به ازای هر مترمربع 66 کیلوگرم توسط تترا سازه مدل و طراحی شد.

پروژه مسکونی مرواریدِ تهران پارس

پروژه مروارید واقع در تهران پارس به متراژ 6800متر مربع با سیستم قاب خمشی با سازه ی فولادی و سقف عرشه فولادی که وزن فولاد مصرفی به ازای هر مترمربع 63 کیلوگرم توسط تترا سازه مدل و طراحی شد. نظارت عالیه این پروژه که شامل بحث قراردادها و نظارت بر تحویل وزن فولاد مطابق فایل […]