پروژه مسکونی حکیم

بزرگترین پروژه سازه CFT درتهران (پروژه حکیم) که توسط تیم مهندسی تترا طراحی شده است. به مساحت جمعا 37000متر مربع واقع در حکیم در 18 طبقه با سیستم سازه ای CFT توسط مجموعه تترا سازه طراحی شده. در موقعیت مکانی خاص که دارای 6 طبقه فضای پارکینگ و استخر در طبقه منفی 3 می باشد،که […]

سوله صنعتی صفادشت

سوله صنعتی با دهانه 18 متر به متراژ 5000متر مربع که به ازای هر متر مربع 38 کیلوگرم توسط تترا سازه طراحی و بهینه سازی شده است.

پروژه مسکونی بابلسر

پروژه مسکونی بابلسر به متراژ 13000متر مربع با سیستم قاب ساده ساختمانی سازه ی فولادی به همراه دیوار برشی و سقف عرشه فولادی که وزن فولاد مصرفی به ازای هر مترمربع 66 کیلوگرم توسط تترا سازه مدل و طراحی شد.

پروژه مسکونی مرواریدِ تهران پارس

پروژه مروارید واقع در تهران پارس به متراژ 6800متر مربع با سیستم قاب خمشی با سازه ی فولادی و سقف عرشه فولادی که وزن فولاد مصرفی به ازای هر مترمربع 63 کیلوگرم توسط تترا سازه مدل و طراحی شد. نظارت عالیه این پروژه که شامل بحث قراردادها و نظارت بر تحویل وزن فولاد مطابق فایل […]

پروژه ویلا آپارتمانِ قیطریه

پروژه ویلا آپارتمان واقع در قیطریه به متراژ 8000متر مربع با سیستم قاب خمشی با سازه ی بتنی و سقف وافل دوطرفه که وزن میلگرد مصرفی به ازای هر مترمربع 45کیلوگرم توسط تترا سازه مدل و طراحی شد. بهینه سازی در این پروژه توسط تیم تترا سازه،حدود 30درصد(در وزن میلگرد و بتن) برآورد شد.

پروژه مسکونی الهیه

پروژه مسکونی الهیه  به متراژ 12۰۰۰متر مربع با سیستم قاب خمشی  سازه ی بتنی و سقف وافل دوطرفه که وزن میلگرد مصرفی به ازای هر مترمربع ۴7کیلوگرم توسط تترا سازه مدل و طراحی شد مجدد یا همان بهینه سازی انجام شد. بهینه سازی در این پروژه توسط تیم تترا سازه حدود 15درصد(در وزن میلگرد و […]

پروژه مسکونی الیتِ جردن

پروژه الیت واقع در جردن به متراژ 4500متر مربع با سیستم قاب خمشی با سازه ی ترکیبی CFT و سقف عرشه فولادی که وزن فولاد مصرفی به ازای هر مترمربع 65 کیلوگرم توسط تترا سازه مدل و طراحی شد. نظارت عالیه این پروژه که شامل بحث قراردادها و نظارت بر تحویل وزن فولاد مصرفی،مطابق فایل […]

برج های مسکونی شفق فردیس

بزرگترین پروژه سازه CFT در کرج و فردیس که توسط تیم مهندسی تترا طراحی شده است. 2 برج 12 طبقه به مساحت جمعا 26000 متر مربع واقع در فردیس با سیستم سازه ای CFT توسط مجموعه تترا سازه طراحی شده و میزان بهینه سازی در این پروژه نزدیک به 7 میلیارد تومان نسبت به سازه […]