مراحل اخذ جواز در تهران

مراحل لازم جهت دریافت جواز ساخت در تهران ۱. تشکیل پرونده 2. دستور صدور بازدید 3. بررسی گزارش مأمور فنی و کاربری ملک 4. دستور نقشه ۵. طراحی نقشه 6. پرداخت عوارض شهرداری 7. تهیه مدارک پیش‌نویس ۸. چاپ پروانه پروانه ساختمان یا جواز ساختمان یک پرونده رسمی از سوی شهرداری می‌باشد که به مالک […]