سوله صنعتی صفادشت

سوله صنعتی با دهانه 18 متر به متراژ 5000متر مربع که به ازای هر متر مربع 38 کیلوگرم توسط تترا سازه طراحی و بهینه سازی شده است.