شاپ دراوینگ چیست؟(shop drawing)

شاپ دراوینگ یکی از مهم ‌ترین  پل ‌های ارتباطی میان مهندسان معمار و مجریان طرح می‌باشد که در جلوگیری از بروز اشتباهات اجرایی نقش مهمی را ایفا می‌کند. به نقشه ‌های کارگاهی که تجهیزات و اجزای مختلف سازه را نشان می‌دهند شاپ دراوینگ می‌گویند. شاپ دراوینگ به منظور بررسی جزئیات اجرایی یک پروژه و برآورد […]